عکس هــ❤ــای شــ❤ـیک امــیربــنـــدری - ١١ قسمت بدن زنان که دوست دارند نوازش شود... <-BlogTitle->
امروز:
 

١١ قسمت بدن زنان که دوست دارند نوازش شود...

 


نواحى که باید نوازش کنید

١- سر


نه، منظورم سر مال شما یا مال او نیست. از سرانگشتان اشاره و انگشت وسطى براى گرفتن شقیقه هایش استفاده کنید. بعد، با یک دست شروع به بازى کردن با موهایش کنید و سپس از کلیه سر انگشتانتان براى ماساژ دادن سرش استفاده کنید. خیلى با ملایمت اینکار را بکنید. نکته: در هنگام نوازش، سرش را روى دامنتان بگذارید تا هم او راحت باشد و هم بتواند واکنشهاى متقابل انجام دهد.

٢ - گردن

چه از دستهایتان استفاده کنید یا از دهانتان، اغلب زنها وقتى مویشان را از روى گردنشان پس میزنید و به نرمى آنرا نوازش میکنید، میبوسید، مىلسید بسیار لذت میبرند. نکته: وقتى به نزدیکى استخوان ترقوه میرسید این نواحى را ببوسید بزنید.

٣- پشت

من نمیتوانم بشما بگویم به زن چه میگذرد وقتى او را به پهلو می خوابانیم در حالیکه پشتش به طرف ما است ، و به نرمى پشتش را از بالا به پائین میلیسیم و میبوسیم. نکته: وقتى شروع میکنید، سعى کنید به بهترین صورت نه تنها پوستش را میلیسید بلکه به آرامى تمام موهاى ریز روى پوستش را بلیسید ضمن اینکه بازوهایتان را دور کمرش حلقه کرده اید. حتما از پسش بر خواهید آمد …

٤ - رانها

چه او لخت باشد یا لباس زیر پوشیده باشد، پاهایش را از هم باز کنید و چند دقیقه با دست و لبهایتان به نوازش داخل و خارج رانهایش بپردازید. گاز نگیرید. و از جهاز هم فاصله بگیرید … البته فعلا.

٥ - پشت زانوها

در حالیکه او به پشت دراز کشیده است و یک پایش را بالا برده، آنرا در امتداد بدنتان قرار داده و به سراغ قسمت پشت زانوها بروید. ببوسید و به آرامى این نواحى و اطرافش را بلیسید. اگر روى شکم خوابیده است، کار شما راحت تر میشود.

نکته: گاز نگیرید یا خیلى محکم نلیسید؛ این نواحى حساس هستند و صرفا در چنین قسمتهائى فقط نوازش کنید.

شش قسمت دیگر از بدن باقیمانده است که باید یاد بگیرید.

٦ - دستها

دستش را بگیرید، طورى که کف دستها به طرف بالا باشد، و با هر دو شصت به ملایمت کف دستش را نوازش کنید ضمن اینکه بقیه انگشتانتان همزمان سمت دیگر دستش را نوازش میکند. کم کم به سمت پائین پیشروى کنید تا کل دستش را نوازش کنید. نکته: انگشت وسطى او را در دهانتان قرار دهید و با ملایمت بمکید، و سپس از او بخواهید همین کار را براى شما انجام دهد … اما نه براى انگشت شما.

٧ -مچها

دستش را طورى بگیرید که کف دست به سمت بالا باشد ، در حالیکه از وقایع روزانه اش میپرسید سر انگشتانتان را به سمت مچ و ساعدش حرکت دهید. پس از چند دقیقه نوازشکردن، با لبها، دندان و زبانتان قسمت داخلى مچش را بلیسید و به نرمى گاز بگیرید.

نکته: وقتى که مچش را میبوسید، با دستتان دست او را مقابل صورتتان بگیرید.

٨ - گوشها

بسراغ گوشش بروید و جمله اى نظیر ” امشب شب توست “ زمزمه کنید و سپس نرمه گوشش را داخل دهانتان بگیرید و حسابى خیسش کنید. سپس سراغ قسمت بالائى گوشش رفته و یواش با دندان گازش بگیرید.

نکته: قبل از انجام هر کارى، با انگشتانتان به آرامى موهایش را از روى گوشش کنار بزنید؛ سپس روى گردنش بسمت بالا نفس بکشید تا به محل مذکور برسید.

٩- شکم

دور کمرش را با هر دو دست بگیرید و وقتى به اندازه کافى به شکمش نزدیک شدید بوى عطرش را استنشاق کنید. بعد شکمش را از یک سمت تا سمت دیگر ببوسید و گهگاه با زبانتان آنرا بلیسید.

نکته: اطراف نافش را بلیسید و به آرامى نوک دماغتان را روى آن بمالید.

١٠ - زانوها

چه در حال معاشقه باشید یا فقط شروع به نوازش کرده باشید، قرار دادن زانوهایش روى شانه هایتان و مالش آنها راه خوبى براى تحریک احساسات اوست. هر کدام از زانوها را با دستانتان نوازش کرده و سپس آنها را از سمتى به سمت دیگر ببوسید.

نکته: هنگام بوسیدن زانوها با دست ساق پایش را بالا و پائین ببرید. و مجددا، به هیچ وجه از

دندانهایتان استفاده نکنید.

١١ - پاها

چه بعنوان بخشى از عادات معاشقه یا آرامش بخشیدن به او پس از یک روز سخت، مالش پاهاى یک زن به طرز باور نکردنى شما را به اهدافتان خواهد رساند. کمى روغن ماساژ یا کرم بدن روى دستتان گذاشته و به هم بمالید تا گرم شود و با مالش وسط کف پاهایش شروع کنید. به آرامى به سمت پنجه ها و سپس به سمت پاشنه بروید.

نکته: مدت زمانى را به مالش اطراف پاهایش اختصاص دهید و مواظب باشید قلقلکش ندهید. و اگر پاهایش تمیز هستند و شما نیز سرحال هستید، آن پنجه هاى کوچک زیبا را بمکید(قبل از کرم یا روغن).حالا برویم سراغ اصل مطلب خواه براى عشقبازى باشد یا فقط بخواهید پیشاپیش او را آماده کرده باشید بدین ترتیب او با جلب توجه شما روى قسمتهائى از بدنش غیر از جهاز و کپل و پستانهایش، شما را متوجه خواهد کرد که این قسمتها نیز باعث تحریک وى میشود. علاوه بر این، او انگیزه پیدا میکند که وقتى براى قسمتهائى از بدنتان غیر از آلت شما و بیضه هایتان صرف کند … با اینکه شاید شما با همان قسمتها نیز ارضا شوید. تا بعد، از کند و کاوتان لذت ببرید.

لطفاً در قسمت " نـــظـــرات " نظر بدید


 • نوشته : امیر
 • تاریخ: چهارشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۰
 •  
 • |

  amirbandari

  امیر

  amirbandari

  http://amirbandari.blogfa.com

  عکس هــ❤ــای شــ❤ـیک امــیربــنـــدری

  عکس هــ❤ــای شــ❤ـیک امــیربــنـــدری - ١١ قسمت بدن زنان که دوست دارند نوازش شود...

  عکس هــ❤ــای شــ❤ـیک امــیربــنـــدری

  امیر بندری !
  .
  .
  همیشه آشنا همیشه با شما !!
  (شعار اول مال ما بود بعد شد مال اونا)
  .
  .

  .
  .
  .
  زنده باد امیر بندری
  .
  .
  یادمه بروبیایی داشتم
  واسه خودم کسی بودم
  یه امیر بندری بودو یه اینترنت
  ای روزگار ای فیلتره نامرد !
  .
  .
  .
  .
  من ، هيچوقت اگه تورو با کس ديگه ببينم حسودي نمي کنم ... مامانم يادم داده اسباب بازيامو ، بدم به بد بخت بيچاره ها ..... . . : : : : : بهترين بهترين ها : : : : : . .

  عکس هــ❤ــای شــ❤ـیک امــیربــنـــدری

  My Site